Toimiiko ultraääni hiiriä vastaan?

Ultraaani hiirenkarkotin

Monet miettivät, karkottavatko ultraääntä käyttävät hiirenkarkottimet todella hiiriä. Me käymme läpi faktat, tutkimustiedot sekä kuluttajien ja ammattitorjujien kokemukset selvittääksemme, mikä on totta ja mikä ei ultraääntä hyödyntävien hiirenkarkottimien kohdalla.

 

Olemme käyneet läpi valtiolliset tutkimustulokset, hiirenkarkottimien valmistajien omat testit, eturyhmien lausunnot, asiakkaidemme kokemukset sekä ammattimaisten haittaeläintorjujien työskentelytavat. Teimme näin saadaksemme edes jollakin tavalla objektiivisen kokonaiskuvan ja vastauksen seuraavaan kysymykseen: kannattaako ultraääneen panostaa hiirten torjunnassa?

Sen vuoksi suosittelemme mieluummin panostamista johonkin tehokkaammaksi todistettuun torjuntamenetelmään, joka on samalla myös inhimillinen ja ympäristöystävällinen.

Lue lisää kaikista asiaan liittyvistä asioista.

 

Tutkimustulokset

Tanskan valtion haittaeläinlaboratorio (DSS), joka sittemmin on lopettanut toimintansa, testasi vuonna 1976 nykyisten ultraääntä käyttävien hiirenkarkottimien esiversiota. Suurin ero nykypäivän malleihin on se, että siihen aikaan ultraäänen voimakkuus ja taajuus ei muuttunut satunnaisesti (se tekee mahdollisesti nykyisistä tuotteista vanhoja tehokkaampia).

Tutkijat kehittivät testin, jossa oli kaksi ravintoa sisältävää erillistä huonetta, joiden välillä rotat saattoivat liikkua vapaasti. Toiseen huoneeseen sijoitettiin kaksi ultraäänikarkotinta (tyyppiä Rat-i-cator). Ajatuksena oli selvittää, (1) pysyttelivätkö rotat enemmän ja söivätkö he enemmän ruokaa huoneessa ilman ultraääntä, ja (2) välttelivätkö rotat ultraäänihuonetta, vaikka ruoka poistettaisiin toisesta huoneesta eli oliko ultraäänellä niin voimakas karkottava vaikutus, että rotat mieluummin nääntyisivät nälkään.

Testi osoitti, että (1) rotat söivät huomattavasti enemmän ravintoa huoneessa ilman ultraääntä (mutta eivät poistuneet ultraäänihuoneesta kokonaan), ja että (2) ultraääni ei häirinnyt rottia niin paljon, että ne olisivat mieluummin nääntyneet nälkään kuin altistuneet sille.

Lopputuloksena voidaan sanoa, että ultraäänellä oli kyllä karkottava vaikutus, ainakin suhteellisen lyhyen testijakson ajan (n. 2 viikkoa). Vaikutus ei kuitenkaan ollut erityisen voimakas eikä ainakaan niin voimakas, että se pitäisi rotat kokonaan poissa.

Greavesin ja Rowen suorittamassa tutkimuksessa (1969), jossa tutkittiin sekä rottia että hiiriä, päädyttiin samankaltaiseen lopputulokseen sekä rottien että hiirten kohdalla.

 

Valmistajien omat testit

Silverline-hiirenkarkottimien valmistaja Miljöcenter AB suoritti vuonna 2013 oman ns. tieteellisen testin. Itse testiä ei ole dokumentoitu kunnolla, minkä vuoksi testin tuloksia on mahdoton tarkistaa ja arvioida objektiivisesti. Lyhyesti sanottuna vaikuttaa siltä, että testissä oli kolme eri tilaa täynnä hiiriä ja erilaisia ultraääniä sekä yksi kontrollitila ilman ultraääntä.

Testin lopputulos on, että ultraäänikarkottimet pelottavat hiiret pois. Testin aikajaksoa tai sitä, miten testi tarkalleen ottaen suoritettiin, ei kuitenkaan ole kuvailtu kunnolla, minkä vuoksi me emme voi arvioida sen luotettavuutta. Arvioi itse Miljöcenterin tapa suorittaa testi.

 

Villaägarnas Riksförbundin mielipide

Villaägarnas Riksförbund otti vuonna 2016 kantaa asiaan ja suositteli vakavasti olemaan käyttämättä sähköisiä äänikarkottimia minkään tyyppisiä haittaeläimiä vastaan. Tämän taustalla on se, että liitto katsoo saaneensa riittävästi viitteitä siitä, että ultraääni ei toimi. Tämä perustuu osin metatutkimukseen, jota on suoritettu suuressa ultraääntä tutkivassa laitoksessa, sekä tutkija Nicholas Aflitton tutkimuksiin eläinten käyttäytymisestä.

Metatutkimus osoitti monin eri tavoin, että ultraääni ei karkota torakoita, muita hyönteisiä eikä lintuja. Ultraäänellä havaittiin tutkimuksessa kuitenkin karkottava vaikutus hiiriä ja rottia vastaan (katso Greaves & Rowe, 1969). Se ei kuitenkaan käynyt kovinkaan selvästi ilmi Villaägarnas Riksförbundin myöhemmistä artikkeleista/mielipidekirjoituksista, joissa kaikenlaiset karkottimet kaikkia eri haittaeläimiä vastaan kuvailtiin kategorisesti tehottomiksi ja suorastaan huijauksiksi.

Nicholas Aflitton tutkimuksiin perustuvat arviot eläinten käyttäytymisestä sanoivat, että ultraääni ei ole biologisesti merkittävä stimulantti eli se ei ole ääni, jota hiiret olisivat oppineet pelkäämään tai välttämään (vrt. esim. petolintujen ääntely). Sen vuoksi tutkimuksessa sanottiin, että ultraääni ei voi pelottaa hiiriä tai muita haittaeläimiä.

Päätelmät perustuvat faktoihin, mutta kysymys on, onko se merkityksellistä ultraäänikarkottimien toimintatapojen kannalta. Ultraääni ei saa hiiriä pakenemaan vaan aiheuttaa tiettyä epämiellyttävää tunnetta, joka saa hiiret valitsemaan toisen olinpaikan. Samalla tavalla, kuin jotkin kauppakeskukset käyttävät korkean taajuuden ääniä pitääkseen nuoret pois hengailemasta tietyissä paikoissa (nuoret kuulevat laajemman äänimaailman ja siten äänet häiritsevät heitä toisin kuin aikuisia). Ottaen huomioon, että ultraääni lähinnä häiritsee ja aiheuttaa epämukavaa oloa eikä niinkään pelottele hiiriä, argumentti, että ultraääni ei ole biologisesti merkittävä stimulantti, ei ole relevantti tässä yhteydessä.

 

Kuluttajien kokemukset ultraäänestä

Monet asiakkaamme ovat kokeneet, että ultraääni toimii. Jotkut ovat kokeneet, että ilmojen kylmetessä ja äkillisen hiiriongelman yllättäessä sisälle asetettu ultraäänikarkotin on saanut hiiret kaikkoamaan. On kuitenkin huomioitava, että asiakkaiden kokemukset eivät ole tieteellisiä testejä – voi olla monia muita selityksiä sille, miksi jonkin tuotteen koetaan toimineen tai ei-toimineen. Esimerkiksi se, että hiiret ovat siirtyneet muualle luonnollisista syistä – kuten että ne ovat löytäneet ravintoa toisesta, mielestään vähemmän vaarallisesta paikasta ja muuttaneet sinne.

Osa asiakkaista on myös kokenut, että hiirikarkottimet toimivat jonkin aikaa, muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen. Sen jälkeen vaikuttaa siltä, että hiiret ovat joko tottuneet ääneen tai päättäneet jättää epämiellyttävän tunteen huomiotta sen vuoksi, että ravinnon saaminen on tärkeämpää.

On myös olemassa monia syitä sille, miksi monet haluavat käyttää ultraääntä siitä huolimatta, että he eivät ole varmoja niiden toimivuudesta. Yleisimmät syyt ovat yksinkertaisuus, ympäristöystävällisyys ja hellävaraisuus.

Se, että ultraäänikarkottimet ovat hyviä ympäristön kannalta, pitää paikkansa osittain, ainakin jos niitä vertaa esimerkiksi hiirenmyrkkyyn. Hiirenmyrkyt ovat kuitenkin hävinneet nopeasti markkinoilta ja korvautuneet monenlaisilla sähköisillä ja mekaanisilla hiirenloukuilla – niihin verrattuna ultraääni ei ole ympäristöystävällisempi vaihtoehto.

Ultraääni tietenkin ajaa haittaeläimet pois vahingoittamatta niitä, joten kyse on kyllä hellävaraisesta ja inhimillisestä tavasta torjua hiiriä. Mutta ultraäänen tehokkuuden epävarmuuden vuoksi kannattaa myös harkita muita hellävaraisia tapoja päästä eroon hiiristä. Esimerkiksi hiiriä elävänä pyytävät ansat voivat olla parempi vaihtoehto. Ne ovat hyväksi todettu ja tehokas tapa torjua hiiriä ilman hiirten vahingoittamista tai tappamista.

 

Ammattimaiset haittaeläintorjujat

Jos jokin tapa torjua hiiriä osoittautuu sekä tehokkaaksi että edulliseksi, ammattitorjujat alkavat yleensä käyttää tapaa tietyssä määrin. On tietenkin myös yrityksiä, jotka ympäristösyistä jättävät hiirenmyrkkyjen kaltaiset edulliset menetelmät käyttämättä. Silloin ne käyttävät kaikkein edullisimpia ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Haastattelemistamme ruotsalaisista ja muunmaalaisista torjujista yksikään ei ilmoittanut käyttävänsä ultraääntä hiirten karkottamiseen.

Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, etteikö ultraääni toimisi. Se viittaa kuitenkin suuresti siihen, että ultraääni ei kunnolla vastaa odotuksiin, eli sitä ei esimerkiksi pidetä riittävän tehokkaana, edullisena tai pitkäaikaisena.

 

Lopputulokset – toimiiko ultraääni vai ei?

Seuraavana on yhteenveto huomioistamme käytyämme läpi tutkimustuloksia, valmistajien testejä, kuluttajien kokemuksia ja yleisiä mielipiteitä koskien hiirten ultraäänikarkottimia:

  • On havaintoja, joiden mukaan ultraäänet todellakin pelottavat/karkottavat hiiriä
  • Ultraääni ei pidä hiiriä kokonaan poissa ja sen teho on rajallinen (erona esimerkiksi loukkuihin)
  • Ultraääni toimii todennäköisesti vain lyhyen aikaa, päiviä, viikkoja tai kuukausia
  • Ultraääni ei ole sen ympäristöystävällisempää kuin muut modernit torjuntatavat   
  • Ultraääni ei välttämättä ole ”hellävaraisempi” hiirille kuin muut tavat
  • Ammattitorjujat eivät käytä ultraääntä, mikä viittaa siihen, että se ei ole riittävän tehokas ja edullinen torjuntatapa

Ota huomioon, että tämä yhteenveto koskee ainoastaan hiiriä, ei ultraäänten käyttämistä muiden haittaeläimien torjuntaan.

 

Suositus – kannattaako ultraääntä käyttää vai ei?

Jatkamme hiirtenkarkottimien myyntiä hiukan skeptisinä, sillä niiden teho ei ole itsestään selvä. Syynä sille, miksi me yhä myymme äänikarkottimia, on se, että ultraäänen joka tapauksessa katsotaan toimivan jonkin aikaa – ehkä riittävän pitkään, että hiiret saa pidettyä ulkona säiden kylmetessä.

Mutta ottaen huomioon sen, että ei ole mitään todisteita siitä, että ultraääni suojaisi täydellisesti tai pitkäaikaisesti haittaeläimiltä, suosittelemme vahvasti, että asiakkaat panostavat niiden sijaan muihin ympäristöystävällisiin vaihtoehtoihin, joiden teho on todistettu.

Jos kaikesta huolimatta haluat käyttää ultraääntä, suosittelemme hiirenkarkottimien täydentämistä jollakin muulla torjuntatavalla, niin että hiiret tosiaan pysyvät poissa, jos ne tottuvat ultraääneen tai ovat niin nälkäisiä, että se ei haittaa niitä. Muutama yksinkertainen jousimekanismiloukku voi toimia halpana ja hyvänä täydennyksenä. Tappavat ansat ultraäänikarkottimen lähellä saattavat saada hiiret pelkäämään ultraääntä pitkään.

Lue lisää hiirten torjunnasta tai tutustu kattavaan hiirioppaaseemme.

 

Liittyviä tuotteita
Copyright © 2024 Stick AB
To top